Du kan lita på Carriers miljöengagemang

Hela vår verksamhet är miljö- & kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Arbetet för att minimera vår miljöpåverkan genomsyrar hela vår verksamhet. Exempelvis väljer vi fordon och andra produkter ur ett miljöperspektiv och samtliga chaufförer är utbildade i ECO-driving.

Som transportföretag är påverkan på miljön oundviklig och det är därför extra viktigt att analysera hur vi kan minska miljöbelastningen av vår verksamhet så mycket som möjligt. Arbetet med vår miljöpåverkan är en aktiv och naturlig del i vår dagliga verksamhet och genomsyrar alla led i vår organisation. Vi har en fastställd miljöpolicy som regelbundet granskas, följs upp och omarbetas till förbättrade versioner. Hos oss är miljöarbetet en prioriterad fråga och vi är miljö- & kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi vill vara klimatsmarta och du kan lita på att Carrier har ett äkta engagemang i miljöfrågor.

Vad gör vi för en bättre miljö

Störst miljöpåverkan har givetvis våra transporter. Därför ska vi konstant minska våra utsläpp genom att endast köpa miljögodkända fordon, öka andelen fordon som drivs av alternativa bränslen samt fortsätta att utbilda samtliga chaufförer i ECO-driving. Trafikledningen ska alltid arbeta utifrån ett miljö- och effektivitetsperspektiv. Det innebär exempelvis samlastning av alla transporter där det är möjligt och GPS-styrning för kortast möjliga körsträcka. Även i vårt tjänsteutbud finns en specifik grön tråd där vi bland annat erbjuder hjälp med källsortering och returpappershantering.

Andra exempel på Carriers miljöarbete:

 • Våra lager används som omlastningscentraler för att uppnå maximal samkörning.
 • Miljömärkta produkter ska alltid prioriteras vid produktinköp.
 • Vi väljer miljöanpassade drivmedel, däck och oljor.
 • Vi ska sträva efter minskad användning av energi och material vid våra anläggningar.
 • Allt internt avfall ska källsorteras.
 • Konstant utveckling av dokumenthanteringen ska minimera pappersförbrukningen.
 • Kontroll av miljöpolicy ska alltid vara en fast punkt vid val av underleverantörer.
 • Vi deltar i projektet Clean Truck Stockholm.
 • Carrier ska alltid vara uppdaterat och anpassat efter aktuella lagar utifrån Miljöbalken samt lokala miljöbestämmelser.
 • Gällande miljöpolicy ska vara integrerad i alla led i verksamheten.

Vill du att vi kontaktar dig?

 • Lämna gärna ett meddelande så kontaktar vi dig snarast.

 • Vi värnar om din integritet. De uppgifter du lämnar här använder vi endast för att hantera det här ärendet. Läs mer i vår integritetspolicy.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.